Cég adás-vétel

Irodánk egyik fő profilja cégek adás-vételének közvetítése. Legyen szó kis- és középvállalkozásról, illetve nyereséges, vagy veszteséges cégekről. Mi megtaláljuk az Ön számára a legkedvezőbb feltételeket.

Miért érdemes már működő vállalkozást vásárolni, ha lehet alapítani egy újat is?

Ezt a kérdést sok ügyfelünk felteszi önmagában is, ha először érdeklődik irodánknál. Íme néhány példa erre:

- Ha pályázni szeretne, akkor a teljesen kezdő cég többnyire ki van zárva a pályázat benyújtói közül.
- Ha hitelt szeretne, a teljesen kezdő cégek hitel képtelenek a bankok számára.
- Minél több éves egy vállalkozás, annál nagyobb presztízs értéke van üzleti életben.

Az értékesítés folyamata:

Egy konzultáció során megbeszéljük a cég értékesítésével kapcsolatos tudnivalókat. Majd ezt követően feltöltjük cégünk adatbázisába, és elkezdjük kínálni ügyfeleinknek. Ha jelentkezik egy ügyfél, akit érdekel az adott cég, akkor összehozunk egy találkozót a két fél között, és együtt megbeszéljük az adás-vételhez szükséges részleteket.

Ne feledje, vannak olyan ügyfeleink, akiket a veszteséges cégek is érdeklik.

cég adás-vételéhez szükséges papírok elkészítését tapasztalt ügyvédeink végzik. Az adás-vétel lebonyolítását teljes jogi garanciával végezzük.

Ha eladni szánt gazdasági társasággal rendelkezik, akkor bátran keressen meg bennünket, tapasztalataink alapján mindenre találunk megoldást.

Az üzletrész – a társaság bejegyzése után- a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik, a társasági szerződés azonban ettől eltérően is rendelkezhet. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok kapcsolódnak, a társasági szerződés azonban ettől is eltérhet. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Másik üzletrész megszerzésével az eredeti üzletrésze növekszik. Előfordulhat, hogy egy üzletrésznek több tulajdonosa van. Ebben az esetben a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. A társasági szerződésben a tagok számára elővásárlási jog alapítható, valamint az üzletrész megszerzését harmadik személyek tekintetében korlátozhatják vagy feltételhez köthetik. Főszabályként üzletrészt csak akkor lehet harmadik személyre átruházni, ha a tag törzsbetétét teljes mértékben befizette. Ez alól kivétel, ha pótbefizetését a tag késedelmesen teljesítette, vagy elmulasztotta. Ekkor a pótbefizetés összegét az üzletrész árából le kell vonni. További kivétel, ha a tag tagsági viszonya megszűnik a teljes törzsbetét-befizetési kötelezettségének elmulasztása miatt. Ilyenkor a taggal való megállapodás alapján értékesítik üzletrészét; megállapodás hiányában árverésre kerül sor.

A tagot, társaságot, taggyűlés által kijelölt személyt (ebben a sorrendben) az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. A taggal közölni kell a vételi ajánlatot. Ennek bejelentésétől számított 15 napig nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, mintha elővásárlási jogával nem kívánt volna élni. Társaság vagy a taggyűlés által kijelölt személy esetében ez a határidő 30 nap. Bírósági végrehajtás során történő értékesítésnél is megilleti őket az elővásárlási jog. Az elővásárlási jogot nem lehet átruházni.

A tagok az üzletrész kívülállókra történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köthetik. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt.

Üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból származó jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. Csak írásban lehet az üzletrész adásvételi szerződését megkötni. Átruházásnál a társasági szerződés módosítása nem szükséges. A tulajdonosváltozást és időpontját az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a társaságnak. Ez a tagjegyzékbe való bejegyzés előfeltétele. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették. A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Ha egy már működő társaság valamennyi üzletrészét egy személy szerzi meg, ebben az esetben egyszemélyes társaság jöhet létre. Egyszemélyes társaság a sját üzletrészét nem szerezheti meg.

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!Üzenet írása
Elérhetőségünk