Adócsalás, költségvetési csalás

Adócsalással  gyanúsítják, vádolják? Költségvetési csalás miatt feljelentették? Gazdasági büntetőügyében a Navmester megvédi jogait!

A legtöbb gazdasági bűncselekmény adócsalásból, költségvetési csalásból, csődbűncselekményből ered. Általában a NAV adóellenőrzése folytán, vagy felszámolási eljárás keretében derül ki, hogy a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséget nem teljesítették, ezáltal megvalósították a költségvetési csalás, vagy korábbi nevén az adócsalás tényállását. A feljelentésről az adórevizor nem tájékoztatja az adózót. Adócsalás ügyében a feljelentést a revizorok által elkészített külön jegyzőkönyv alapján teszi meg az adóhatóság. A költségvetési csalás sokkal szigorúbb büntetési tételt határoz meg, mint az adócsalás korábban. Akár 10 év börtönbüntetés is kiszabható arra, aki a költségvetési csalás körébe tartozó tényállást követ el.

Amiért érdemes adócsalás esetén a Navmestert választania:

  • büntetőjogra specializálódtunk,
  • minden eljárási cselekményen részt veszünk,
  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését,
  • megírjuk Ön helyett a beadványokat, kérelmeket,
  • munkánkat szakértők segítik,
  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,
  • folyamatos kapcsolattartás, és tájékoztatás, soron kívüli konzultáció,

Ki követ el a költségvetési csalást, adócsalást?

A költségvetési csalást az követi el, aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz vagy a valós tényt elhallgatja. Azaz befizetési kötelezettségének csalárd módon nem tesz eleget és ezzel okoz vagyoni hátrányt.
- A másik tipikus esetkör pedig, amikor  a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy a költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

Adócsalással kapcsolatos büntetőeljárás indult Ön ellen? Segítünk! Képviseljük az eljárás során, felkutatjuk a mentő körülményeket!
+36 30 637-5958

Látható, hogy az adócsalást bárki elkövetheti, aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettségével, illetve az onnan származó juttatásával kapcsolatban tanúsít megtévesztő magatartást, feltéve, ha ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

Nézzünk egy két tipikus költségvetési csalás körébe tartozó esetet ügyvédi irodánk gyakorlatából:

- Cégbedöntések fiktív cégadásvétel: Az állam felé adó tartozásokkal teli céggel a tulajdonosi kör, az ügyvezetők felhagynak, a jövőben nem foglalkoznak a korábban jól működő vállalkozással.  Másik esete, hogy olyan személynek általában hajléktalan, külföldi állampolgárnak adják el a céget, akinek esze ágában sincs a céget működtetni. Sok esetben a vevő nem is tudja, hogy adótartozással terhes céget vesz meg.

- Fiktív számlázás: a költségvetési csalás talán legtipikusabb esetbe, amikor a számlán megjelölt munka kizárólag „papíron” valósult meg, mögötte nincsen valós ügylet. Az adóellenőrzés során ha ez kiderül, a NAV hivatalból tesz feljelentést adócsalás miatt az ügyvezető ellen.

- Jogosulatlan áfa visszaigénylések

- Vagyonkimentés:  A már megállapított adóhiányt  fedezetelvonással vagy vagyonkimentéssel  titkolják el, így azt a látszatot keltik, hogy nem tudják megfizetni az adót. Ez a valóságban  a meglévő vagyonelemek barátoknak történő fiktív eladásával, vagy rokonoknak történő elajándékozásával valósul meg.

- Adóbevallást nem készítő vagy nem teljesítő cégek,

- Bejelentés nélküli, azaz fekete munka,

Adócsalás, költségvetési csalás elkövetési értékhatára

Az új Btk. az értelmező rendelkezések között határozza meg adócsalás, költségvetési csalás esetében az elkövetési értékhatárt, azaz azt az összeget, amelyet el kell érnie a bűncselekmény által okozott vagyoni hátránynak a bűncselekmény megvalósulásához, ez az összeg százezer forint.  Ennél kevesebb esetében az csalás szabálysértésnek minősül.

A  költségvetési csalás eredménye vagyoni hátrány okozása. a vagyoni hátrány alatt érteni kell  a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.

Adócsalás elkövetésével vádolják? Ellátjuk védelmét az adócsalás és egyéb bűncselekmények miatt indított büntetőeljárásokban! 06 20 806 16 06

Adócsalás, költségvetési csalás büntetése:

Fokozatosan egyre szigorúbban büntetendő, ha a bűncselekmény folytán az okozott vagyoni hátrány nagyobb, jelentős vagy különösen nagy, vagy különösen jelentős, illetve ha azt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

Nagyobb az okozott vagyoni hátrány adócsalás és költségvetési csalás esetén, ha az ötszázezer forintot meghaladja, de az ötmillió forintot nem lépi túl; jelentős, ha az ötmillió forintot meghaladja, de az ötvenmillió forintot nem lépi túl; különösen nagy, ha az ötvenmillió forintot meghaladja, de az ötszázmillió forintot nem lépi túl és különösen jelentős, ha az ötszázmillió forintot meghaladja.

A büntetés korlátlan enyhítése

Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki  adócsalás esetén a vádirat benyújtásáig az okozott vagyoni hátrányt  megtéríti. A korlátlan enyhítés azonban nem alkalmazható, ha az adócsalás bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. Jelezni kell, hogy ez változástjelent a korábban hatályos szabályozáshoz képest, amely alapján az adóhiány megtérítése még büntethetőséget megszüntető oknak minősült.

A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása

Új tényállásként került be a büntető törvénybe a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása elnevezésű bűncselekmény, amely az ún. "vezetői felelősség" körébe eső magatartásokat hivatott általános jelleggel büntetni. A tényállás szerint bűntettet követ el a gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a költségvetési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítése a bűncselekményt megakadályozhatta volna.

Az adócsaláshoz hasonlóan korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a bűncselekménnyel okozott kárt a vádirat benyújtásáig megtéríti.

Az adócsalás a legtöbb esetben közokirat, vagy magánokirat- hamisítás elkövetésével is párosul.

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!

Üzenet írása
Elérhetőségünk